Udalosti

Uskutočnené a plánované udalosti v obci Voľa.

Schôdza obecného zastupiteľstva

                                  Starosta obce Voľa                                                             Viliam Basara                                                                                                                                                                   Vo Voli dňa 13.3.2023                    Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva              V súlade s § 13 ods. 4. písm. a) Zákona SNR č. 369/1990 Zb.              o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov a Rokovacieho                  poriadku Obecného zastupiteľstva Voľa, zvolávam                          zasadnutie Obecného zastupiteľstva,                      ktoré… Čítať viac

Uskutočnila sa So 15:00