Preskočiť na obsah

História obce

Názov obce je doložený z roku 1335 ako Wolya, Volya et alia Volya, z roku 1773 ako Volya Laborsky, z roku 1920 ako Voľa; po maďarsky Laborcvolya, Laborcfalva. Obec bola administratívne začlenená pod Zemplínsku župu; pred rokom 1960 pod okres Michalovce, kraj Prešov, po roku 1960 pod okres Michalovce, kraj Východoslovenský.

1357

Obec sa spomína v roku 1357.

1436

Patrila panstvu Michalovce, od roku 1436 zemepánskym rodinam, v 17. storočí bola sídelnou obcou Lužanských, od roku 1774 ju vlastnili Sztárayovci a Okolicsányovci, v 19. storočí to boli Mariássyovci. 

1715

V roku 1715 mala 6 opustených a 8 obývaných domácností, v roku 1787 mala 27 domov a 240 obyvateľov, v roku 1828 mala 52 domov a 427 obyvateľov.

1945

Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom, vyrábali metly a nepálené tehly. Za I. ČSR sa obyvatelia zaoberali poľnohospodárstvom a tkáčstvom. Od roku 1945 bola obec štátnym majetkom. 

1958

JRD bolo založené v roku 1958. Dnes je časť obyvateľstva zamestnaná v Strážskom.