Insígnie obce

erb obce:

vlajka obce:

Zverejnené 6. júna 2022.
Bez úpravy .