Oznam starostu pre občanov obce VOĽA

Vážení spoluobčania

COVID-19 stále straší celý svet, ale aj našu republiku a tiež našu obec. Preto Starosta obce Vás prosí o dodržiavanie opatrení, ktoré sú sprísnené od 8.3.2021.

Hlavne osoby pozitívne testované na ochorenie COVID-19, od pondelka 8.3.2021, nemôžu opustiť izoláciu na nákup potravín a drogérie. So zabezpečením základných potrieb by im mala v prvom rade pomôcť blízka osoba, prípadne sa môžu obrátiť na Obecný úrad obce Voľa. Obecný úrad nedisponuje s informáciami o pozitívnych občanoch, štát nemá tú povinnosť zverejniť mená pozitívnych osôb.

Ďalšou novinkou je, že občania vo verejných dopravných prostriedkoch musia používať respirátor na pokrytie dýchacích ciest. Starosta sa preto rozhodol a zakúpil pre všetkých občanov našej obce respirátory. Rozdelil ich po 4 kusy pre každého občana ktorý tu žije a má 6 rokov a vyššie. Taktiež zakúpil a rozdal pre seniorov nad 70 rokov vitamín D a zinok, potrebné vitamíny pri prevencii COVID-19.

Želám Vám pevné zdravie, pohodu v obci a v rodine.

Šťastné prichádzajúce veľkonočné sviatky Vám želá Starosta obce.

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021

Sčítanie obyvateľov od 15. 2. 2021 do 31. 3. 2021 na webe:

www.scitanie.sk

Deti do 18 rokov sčítajú rodičia alebo ich zákonný zástupca, pri prihlásení do formulára sa zadáva rodné číslo dieťaťa. Vážení obyvatelia, pomôžte so sčítaním sa svojim príbuzným alebo blízkym, ktorí si nevedia poradiť s elektronickým sčítaním, ak Vás o to požiadajú.

Nízkouhlíková stratégia organizácií v KSK

Nízkouhlíková stratégia organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti
Košického samosprávneho kraja do roku 2030, s výhľadom do roku 2050.

Rozsah hodnotenia strategického dokumentu je prístupný na webovom sídle Ministerstva životného prostredia SR
https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/nizkouhlikova-strategia-organizacii-v-zriadovatelskej-posobnosti-kosic.