Preskočiť na obsah

MAS Duša

Mikroregión DUŠA
Vznikol za účelom koordinácie spoločných postupov pri spracovávaní projektov a rozvojových programov, podporujúcich vytváranie nových pracovných príležitosti pre jeho obyvateľov.
Mikroregión je situovaný v severovýchodnom výbežku Východoslovenskej nížiny. Chotáre jednotlivých obcí ležia na starom agradačnom vale Laborca, na jeho obidvoch brehoch. Archeologické pamiatky dokladajú osídlenie oblasti už od najstarších dôb. Teritórium ohraničujú na východe a severe Vihorlatské vrchy a na západe Pozdišovský chrbát. Územie mikroregiónu sa na juhu otvára do priestoru Východoslovenskej nížiny. Severnej hranici spoločenstva dominujú kamenné ruiny starobylého hradu Brekov, na západnom okraji vystupuj z roviny prírodný útvar Hôrka. Súbežne s hlavnou vodnou tepnou mikroregiónu – riekou Laborec, preteká v jeho západnej časti potok Duša. Obce, s výnimkou mesta Strážske, majú prevažne poľnohospodársky ráz. Jednotlivé subjekty združenia sa nachádzajú v severnej časti okresu Michalovce, vo vzdialenosti 6 až 15 km od jeho centra.
Daný región je súčasťou Košického samosprávneho kraja. Miestna akčná skupina DUŠA, občianske združenie so sídlom v Strážskom, Námestie A. Dubčeka 300 je nevládne, nepolitické, nezávislé združenie a verejno-súkromné partnerstvo fyzických a právnických osôb a bolo zaregistrované dňa 27.2.2008 Ministerstvom vnútra SR v zmysle zákona SR č. 83/1990 Zb. o združení občanov v znení neskorších predpisov. Jeho cieľom je identifikovať a realizovať stratégiu rozvoja územia tvoreného katastrálnymi územiami obcí: Brekov, Krásnovce, Laškovce, Lesné, Nacina Ves, Oreské, Petrovce nad Laborcom, Pozdišovce, Pusté Čemerné, Staré, Suché, Šamudovce, Trnava pri Laborci, Vinné, Voľa, Zbudza a mesta Strážske.
Strategický cieľ MAS DUŠA, o.z. Do roku 2015 zvýšiť úroveň kvality života, osobitne stavu životného prostredia v území MAS DUŠA prostredníctvom cielenej aktivity podnikov, miestnych samospráv a ďalších lokálnych skupín, zameraných na maximalizáciu jeho ekonomických zdrojov.

Mgr. Ján Frena
predseda MAS DUŠA, o.z.