Preskočiť na obsah

Všeobecne záväzného nariadenia obce Voľa č. 1-2020 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2021