Všeobecne záväzného nariadenia obce Voľa č. 1-2020 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2021

Zverejnené
31. decembra 2020
Kategória

Prílohy