Zápisnice OZ

Zápisnice obecného zastupiteľstva

Zápisnica z obecného zastupiteľstva zo dňa 26.5.2022
zápisnica

Zápisnica z obecného zastupiteľstva zo dňa 25.2.2022
zápisnica

Zápisnica z neuskutočneného obecného zastupiteľstva zo dňa 4.11.2021
zápisnica

Zápisnica z neuskutočneného obecného zastupiteľstva zo dňa 30.6.2021
zápisnica

Zápisnica z neuskutočneného obecného zastupiteľstva zo dňa 17.6.2021
zápisnica

Zápisnica obecného zastupiteľstva zo dňa 20.5.2021
zápisnica

Zápisnica obecného zastupiteľstva zo dňa 26.3.2021
zápisnica

Projekty

Zápisnica obecného zastupiteľstva zo dňa 10.12.2020
zápisnica

Záznam z elektronického hlasovania od 15.10.2020 do 19.10.2020
záznam

Zápisnica obecného zastupiteľstva zo dňa 21.8.2020
zápisnica

Zápisnica obecného zastupiteľstva zo dňa 28.5.2020
zápisnica

Zápisnica obecného zastupiteľstva zo dňa 13.3.2020
zápisnica

Zápisnica obecného zastupiteľstva zo dňa 12.12.2019
zápisnica

Zápisnica obecného zastupiteľstva zo dňa 27.9.2019
zápisnica 27.9.

Zápisnica obecného zastupiteľstva zo dňa 8.8.2019
zápisnica

Zápisnica obecného zastupiteľstva zo dňa 28.6.2019
zápisnica

Zápisnica obecného zastupiteľstva zo dňa 12.4.2019
zápisnica

Zápisnica obecného zastupiteľstva zo dňa 31.1.2019
zápisnica 

Zápisnica obecného zastupiteľstva zo dňa 14.12.2018
zápisnica

Zápisnica obecného zastupiteľstva zo dňa 7.12.2018
zápisnica