Voľby do NR SR 2020

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky vyhlásil voľby do Národnej rady Slovenskej republiky na sobotu 29. februára 2020 od 7:00 do 22:00 h.

Voľby do NR SR – informácia pre voliča

Voľba poštou voličom, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia

Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia, môže požiadať o voľbu poštou a to:
– v listinnej forme tak, aby žiadosť o voľbu poštou bola doručená na adresu obce Voľa – Obecný úrad Voľa, Voľa č. 36, 072 21 pošta Nacina Ves, najneskôr do 10.01.2020.
Na žiadosť doručenú po ustanovenej lehote sa neprihliada.
– elektronicky, na elektronickú (e-mailovú) adresu obecvola@gmail.com, najneskôr do 10.01.2020.
Na žiadosť doručenú po ustanovenej lehote sa neprihliada.