Uznesenia OZ

Uznesenia obecného zastupiteľstva

Uznesenie obecného zastupiteľstva zo dňa 26.5.2022
uznesenie

Uznesenie obecného zastupiteľstva zo dňa 25.2.2022
uznesenie

Uznesenie obecného zastupiteľstva zo dňa 4.11.2021
uznesenie

Uznesenie obecného zastupiteľstva zo dňa 26.3.2021
uznesenie

Uznesenie obecného zastupiteľstva zo dňa 13.3.2020
uznesenie

Uznesenie obecného zastupiteľstva zo dňa 28.5.2020
uznesenie

Uznesenie obecného zastupiteľstva zo dňa 21.8.2020
uznesenie

Uznesenie obecného zastupiteľstva zo dňa 27.9.2020
uznesenie

Uznesenie obecného zastupiteľstva zo dňa 15.10.2020
uznesenie

Uznesenie obecného zastupiteľstva zo dňa 10.12.2020
uznesenie

Uznesenie obecného zastupiteľstva zo dňa 12.12.2019
uznesenie

Uznesenie obecného zastupiteľstva zo dňa 14.12.2018
uznesenie

Uznesenie obecného zastupiteľstva zo dňa 31.1.2019
uznesenie

Uznesenie obecného zastupiteľstva zo dňa 12.4.2019
uznesenie

Uznesenie obecného zastupiteľstva zo dňa 28.6.2019
uznesenie

Uznesenie obecného zastupiteľstva zo dňa 8.8.2019
uznesenie