Rozpočet

Rozpočet obce VOĽA 2022
Rozpočet na rok 2022 – príjmy
Rozpočet na rok 2022 – výdavky

Návrh rozpočtu na rok 2022 a informatívne rozpočty na roky 2023 a 2024
Rozpočet na rok 2022 – príjmy
Rozpočet na rok 2022 – výdavky

Rozpočet obce VOĽA 2021
Rozpočet na rok 2021 – príjmy
Rozpočet na rok 2021 – výdavky

Návrh rozpočtu na roky 2021-2023
návrh rozpočtu 2021-2023 príjem
návrh rozpočtu 2021-2023 výdavky

Rozpočet obce VOĽA 2020-2022
Rozpočet 2020 – 2022
Rozpočet 2020 – 2022 Príjmy
Rozpočet 2020 – 2022 Výdavky
Rozpočet 2020 – 2022 Kapitálový rozpočet, Finančné operácie

Návrh rozpočtu obce Voľa na rok 2020 a informatívne rozpočty na roky 2021 a 2022
Návrh rozpočtu 2020 – 2022 – A
Návrh rozpočtu 2020 – 2022 – B
Návrh rozpočtu 2020 – 2022 – C
Návrh rozpočtu 2020 – 2022 -D

Rozpočet na rok 2019 a informatívne rozpočty na roky 2020 a 2021
rozpočet

Návrh rozpočtu obce VOĽA na rozpočtové roky 2019 – 2021
návrh

Rozpočet na rok 2018
1 – Sumár – Rozpočet na tri rozpočtové roky 2018-2020
2 -Príjem – Rozpočet na tri rozpočtové roky 2018-2020
3 – Výdaj -Rozpočet na tri rozpočtové roky 2018-2020
4 -Kapitálový výdaj a finančné operácie -Rozpočet na tri rozpočtové roky 2018-2020

Rozpočet na rok 2017
rozpočet