Oznámenie o úrovni vytriedenia a vyzbieraných množstvách

Výpočet vytriedenia komunálnych odpadov obec Voľa – 2021

Výkaz ŽP 6-01 2021