Objednávky

Objednávky za rok 2020

Poradové číslo Obchodné meno dodávateľa  Názov a druh tovaru
1/2020 Centrum polygrafických služieb, Sklabinská 1, 830 05 Bratislava Tlačivá Potvrdenie o pobyte
2/2020 Elauk s. r. o., Kaluža 633, 072 36 Kaluža Verejné obstarávanie na výber dodávateľa  na stavbu: Oprava chodníka v obci Voľa
3/2020 SPP – distribúcia, a. s., Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava Vytýčenie plynárenských zariadení na úseku pri štátnej ceste I/18 v katastri obce Voľa, aj na ulici Huďaj
4/2020 Ing. Eduard Treščák, Vinné 651, 072 31 Vinné Geodetické práce, zameranie obecného pozemku pred reštauráciou Madagaskar

Objednávky za rok 2019

Poradové číslo Obchodné meno dodávateľa  Názov a druh tovaru
1/2019 Mestský podnik služieb Mesta Strážske, Námestie A: Dubčeka 300, 072 22 Strážske Mulčovanie ihriska a cintorínskeho pozemku
2/2019 Ing. Imrich Vozár konateľ spoločnosti Elauk s. r. o., Moyzesova 36, 040 01 Košice Verejné obstarávanie na zakázku: Nákup 120 l kuka nádob
3/2019 FÚRA s. r. o., SNP 77, 044 42 Rozhanovce Objednávka 100 kusov 120 l kuka nádob
4/2019 Ing. Marek Boka, Topolianska 2750/12, 071 01 Michalovce Zhotovenie obecných nálepiek v počte 110 kusov
5/2019 Elauk s. r. o., Kaluža 633, 072 36 Kaluža Verejné obstarávanie na výber dodávateľa projekčných prác na stavbu: Bytový dom s 6bj v obci Voľa

Objednávky za rok 2018

Poradové číslo Obchodné meno dodávateľa  Názov a druh tovaru
1/2018 ELAUK s. r. o., Kaluža 633, 072 36 Obstaranie Smernice verejného obstarávania
2/2018 Marián Štefan, M. Rázusa 1850/7, 071 01 Michalovce Zhotovenie kobercovej krytiny v kancelárii starostu a na chodbe OcÚ
3/2018 Ján Lenger, stavebné práce – obklady, Veterná 15, 093 03 Vranov nad Topľou Oprava WC v počte 3 kusy, dlažba a WC
4/2018 Vladimír Mišľan, Trnava pri Laborci 113, 072 31 Nákup hasiacich prístrojov v počte 2 kusy
5/2018 Ján Lenger, stavebné práce – obklady, Veterná 15, 093 03 Vranov nad Topľou Zhotovenie “Kneippov náučný a ozdravný chodník” podľa vysúťažených podmienok 
6/2018 MK Hlas s. r. o., Bernolákova 73/5, 083 01 Sabinov-Orkucany Oprava rozhlasovej ústredne TESLA AVA – 230
7/2018 UND-FRISCH BETON s. r. o., Betonáreň Strážske, Ul. Priemyselná, 072 22 Strážske Dodávka betónu na chodník 
8/2018 Milan Rovňák-VODRUM, Petrovce nad Laborcom 30, 071 01 Michalovce Výmena plynového kotla PROTHERM
9/2018 SAD Arriva Michalovce, Lastomírska 831/1, 071 01 Michalovce Objednávka zájazdového autobusu do Nového Targu v Poľsku dňa 13.10.2018
10/2018 Leman Slovakia, spol s r. o., kpt. Nálepku 2973/7, 066 01 Humenné Vymaľovanie malej zasadacej miestnosti
11/2018 DEMI šport plus s. r. o., Juraja Slottu 47, 917 01 Trnava Výmena starej športovej výstroje a technickej vybavenosti podľa súťažných podmienok a cenovej ponuky