Obecný úrad

Adresa:
Obecný úrad VOĽA
Voľa 36
072 21 Naciná Ves
telefón:
056/649 14 94
e-mail:

obecvola@gmail.com

starosta obce:
Štefan Gajdoš
Zoznam poslancov:
Viliam Basara
Jana Humeniková
Jaroslav Kužma – zástupca starostu
Jaroslav Choma
Miroslav Basara
kontrolórka obce:
Dana Džuganová
zamestnankyňa obecného úradu:
Iveta Rošková

IČO: 00325970
DIČ: 2020742702