Geografické údaje

Územné členenie: Okres Michalovce, Košický kraj, Slovensko
Typ celku (obce): Obec
Obvod: Michalovce
Región: Zemplínsky
Počet obyvateľov: 250
Rozloha: 578 ha
Prvá písomná zmienka: v roku 1355
Starosta: Štefan Gajdoš
Nadmorská výška: 126 m n.m.
Priemerná hustota obyvateľstva obce je: 43 obyvateľov na 1km2