Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 12.10.2022

Zverejnené
20. októbra 2022
Kategória

Prílohy