VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2017

Zverejnené
30. novembra 2016
Kategória

Prílohy