Preskočiť na obsah

Všeobecne záväzné nariadenie obce Voľa č.1/2023 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2024