Všeobecne záväzné nariadenie obce Voľa č. 1-2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2020

Zverejnené
31. decembra 2019
Kategória

Prílohy