Preskočiť na obsah

Všeobecne záväzné nariadenie o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2023