Všeobecne záväzné nariadenie o dani z nehnuteľností v zdaňovacích obdobiach od roku 2023

Zverejnené
23. decembra 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
27. decembra 2022 − 10. januára 2023
Kategória

Prílohy