Strážske – Inovácia a modernizácia mechanicko-chemicko-biologickej ČOV – zaslanie zámeru a upovedomenie o začatí konania

Zverejnené
8. augusta 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
8. augusta 2022 − 28. augusta 2022
Kategória

Prílohy