Oznámenie verejnou vyhláškou „MO_MI_Voľa-Oprava NN a Dp z TS1“

Zverejnené
28. septembra 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
28. septembra 2022 − 27. októbra 2022
Kategória

Prílohy