Voľby do orgánov samosprávy obce a orgánov samosprávnych krajov

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky oznámil voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov na sobotu 29. októbra 2022.

Voľby do orgánov samosprávy obcí – informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený

Voľby do orgánov samosprávnych krajov – informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený

Oznam

Starosta obce ďakuje za spoluprácu pri maľovaní oplotenia miestneho cintorína, a to hlavnej kontrolórke, pracovníčke obce, dvom poslancom a jednej poslankyni a ich rodinným príslušníkom .
Starosta obce ocenil spoločný prístup k verejným prácam.

Nové zľavy a výhody pri cestovaní

Košický a Prešovský samosprávny kraj pripravili pre cestujúcich prímestskou autobusovou dopravou novú podobu zliav a výhod. Okrem základného cestovného bude po zavedení zónovej tarify v ponuke zľavnené cestovné s 50% zľavou a osobitné cestovné s 80% zľavou. Osoby s nárokom na zľavu nájdete vo videu na odkaze, ktorý zasielam nižšie. Naďalej ostane v platnosti aj víkendové cestovné za 1 € na spoj pre každého člena rodiny.

Facebook: https://fb.watch/v/PE-6H_jC/

YouTube: https://youtu.be/1UUDwMPZn3o