Voľby do orgánov samosprávy obce a orgánov samosprávnych krajov

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky oznámil voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov na sobotu 29. októbra 2022.

Voľby do orgánov samosprávy obcí – informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený

Voľby do orgánov samosprávnych krajov – informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený