Zasadnutie obecného zastupiteľstva

Zverejnené 21. mája 2022.
Upravené 5. januára 2023.