Zasadnutie obecného zastupiteľstva

Zverejnené 21. mája 2022.
Upravené 6. júna 2022.