Opatrenia Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy v Michalovciach

Zverejnené 10. októbra 2021.
Upravené 6. júna 2022.