Oznam

Starosta obce ďakuje za spoluprácu pri maľovaní oplotenia miestneho cintorína, a to hlavnej kontrolórke, pracovníčke obce, dvom poslancom a jednej poslankyni a ich rodinným príslušníkom .
Starosta obce ocenil spoločný prístup k verejným prácam.