Asistované sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021

Prebieha od 1. apríla do 31. októbra 2021.

Čo potrebujete vedieť:
podrobnosti

Odbor prevencie kriminality kancelárie ministra vnútra SR v spolupráci so Štatistickým úradom SR prináša základné informácie a odporúčania ako sa nestať obeťou alebo potenciálnou obeťou falošných asistentov sčítania:
informácie