Oznam starostu pre občanov obce VOĽA

Vážení spoluobčania

COVID-19 stále straší celý svet, ale aj našu republiku a tiež našu obec. Preto Starosta obce Vás prosí o dodržiavanie opatrení, ktoré sú sprísnené od 8.3.2021.

Hlavne osoby pozitívne testované na ochorenie COVID-19, od pondelka 8.3.2021, nemôžu opustiť izoláciu na nákup potravín a drogérie. So zabezpečením základných potrieb by im mala v prvom rade pomôcť blízka osoba, prípadne sa môžu obrátiť na Obecný úrad obce Voľa. Obecný úrad nedisponuje s informáciami o pozitívnych občanoch, štát nemá tú povinnosť zverejniť mená pozitívnych osôb.

Ďalšou novinkou je, že občania vo verejných dopravných prostriedkoch musia používať respirátor na pokrytie dýchacích ciest. Starosta sa preto rozhodol a zakúpil pre všetkých občanov našej obce respirátory. Rozdelil ich po 4 kusy pre každého občana ktorý tu žije a má 6 rokov a vyššie. Taktiež zakúpil a rozdal pre seniorov nad 70 rokov vitamín D a zinok, potrebné vitamíny pri prevencii COVID-19.

Želám Vám pevné zdravie, pohodu v obci a v rodine.

Šťastné prichádzajúce veľkonočné sviatky Vám želá Starosta obce.