Pozvánka na výlet do poľského mesta Krosno

Pri príležitosti Mesiaca úcty k starším organizujeme výlet autobusom do poľského mesta Krosno. Výlet sa uskutoční dňa 05.10.2019 s odchodom v skorých ranných hodinách. Presný odchod autobusu Vám upresníme v miestnom rozhlase a na informačnej tabuli obce Voľa.
Prihlásiť sa môžu obyvatelia obce Voľa nad 60 rokov, v prípade malého počtu účastníkov, doplníme účastníkov ďalšími občanmi obce.
Cena výletu je 3 €. Hlásiť sa občania obce môžu na Obecnom úrade do 02.10.2019.

Tešíme sa na Vašu účasť.