Voľby do Európskeho parlamentu

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky vyhlásil voľby do Európskeho parlamentu na sobotu 25. mája 2019.

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie vo Voli môže kandidujúci politický subjekt poslať aj elektronicky na mailové adresy obce Voľa:
ocuvola@dalnet.sk                                                                        obecvola@gmail.com

Žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu môžu obyvatelia obce posielať aj elektronicky na mailové adresy obce Voľa:
ocuvola@dalnet.sk                                                                          obecvola@gmail.com