Registrácie chovu pre domácu spotrebu

Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky (ŠVPS SR) podľa § 6 ods. 2 písm. p) zákona č.39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov, usmerňuje postup registrácie chovov s maximálne jedným kusom ošípanej určenej na domácu spotrebu.

Usmernenie pri postupe registrácie chovu s jednou ošípanou na domácu spotrebu.