Voľby prezidenta Slovenskej republiky

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky vyhlásil voľby prezidenta Slovenskej republiky na sobotu 16. marca 2019.
Ak v prvom kole volieb ani jeden z kandidátov na prezidenta SR nezíska nadpolovičnú väčšinu platných hlasov voličov, bude sa druhé kolo volieb konať v sobotu 30.marca 2019.

Voľby prezidenta SR – informácia pre voliča

Kandidáti na Prezidenta Slovenskej republiky

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie v obci Voľa môže politická strana alebo petičný výbor poslať aj elektronicky na mailové adresy obce Voľa:
ocuvola@dalnet.sk
obecvola@gmail.com

Žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu môžu obyvatelia obce poslať aj elektronicky na mailové adresy obce Voľa:
ocuvola@dalnet.sk
obecvola@gmail.com