Voľby do orgánov samosprávy obcí

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 203/2018 Z. z. vyhlásil voľby do orgánov samosprávy obcí a určil deň ich konania na sobotu 10. novembra 2018.

Voľby do orgánov samosprávy obcí – informácia pre voliča právo voliť a právo byť volený SJ

Obec Voľa- oznámenia Voľby 2018

Zapisovateľka miestnej volebnej komisie vo Voli

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do obecného zastupiteľstva
Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu obce Voľa