Zmluvy

Zmluva o nájme poľnohospodárskych pozemkov na poľnohospodárske účely pri prevádzkovaní podniku.
zmluva

Dohoda o ukončení poistnej zmluvy.
dohoda

Dodatok č. 001 k Zmluve o dodávke plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie.
dodatok

Dodatok č.1/2020 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi.
dodatok

Dodatok č. 3 k Zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov.
zmluva

Zmluva o dielo č. 002/2020 – Oprava chodníka v obci VOĽA.
zmluva

Dohoda o príležitostnom spoločnom verejnom obstarávaní.
Dohoda

Odpredaj majetku „VOĽA – vodovod“
zámer
predaj majetku
kúpna zmluva

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena.
zmluva

Zmluva o poskytovaní dôveryhodnej služby vydávania certifikátov č: 201915170
Zmluva

Zmluvy:

za rok 2020

za rok 2019
za rok 2018
za rok 2017
za rok 2016
za rok 2015
za rok 2014