Spoločenská rubrika

Opustili nás v roku 2013
Juraj Kakoš (73 rokov) 11.3.2013
Mária Mišková (79 rokov) 28.4.2013
Opustili nás v roku 2014
Erik Popík (36 rokov) 23.1.2014
Mária Hanušiková (87 rokov) 4.7.2014
Miroslav Liskovský (47 rokov) 10.8.2014
Helena Sabová (75 rokov) 15.8.2014
Pavlína Sojková (89 rokov) 25.8.2014
Michal Štofej (63 rokov) 1.9.2014
Ján Dermek (63 rokov) 23.10.2014
Opustili nás v roku 2015
Serafína Jaščurová (79 rokov) 1.8.2015

Narodili sa v roku 2013
Damián Ciganec
Ondrej Molnár
Narodili sa v roku 2014
Mischel Bardiovská
Tobias Suslo