Registrácie chovu pre domácu spotrebu

Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky (ŠVPS SR) podľa § 6 ods. 2 písm. p) zákona č.39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov, usmerňuje postup registrácie chovov s maximálne jedným kusom ošípanej určenej na domácu spotrebu.

Usmernenie pri postupe registrácie chovu s jednou ošípanou na domácu spotrebu.

Voľby prezidenta Slovenskej republiky

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky vyhlásil voľby prezidenta Slovenskej republiky na sobotu 16. marca 2019.
Ak v prvom kole volieb ani jeden z kandidátov na prezidenta SR nezíska nadpolovičnú väčšinu platných hlasov voličov, bude sa druhé kolo volieb konať v sobotu 30.marca 2019.

Voľby prezidenta SR – informácia pre voliča

Kandidáti na Prezidenta Slovenskej republiky

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie v obci Voľa môže politická strana alebo petičný výbor poslať aj elektronicky na mailové adresy obce Voľa:
ocuvola@dalnet.sk
obecvola@gmail.com

Žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu môžu obyvatelia obce poslať aj elektronicky na mailové adresy obce Voľa:
ocuvola@dalnet.sk
obecvola@gmail.com

Voľby do orgánov samosprávy obcí

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 203/2018 Z. z. vyhlásil voľby do orgánov samosprávy obcí a určil deň ich konania na sobotu 10. novembra 2018.

Voľby do orgánov samosprávy obcí – informácia pre voliča právo voliť a právo byť volený SJ

Obec Voľa- oznámenia Voľby 2018

Zapisovateľka miestnej volebnej komisie vo Voli

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do obecného zastupiteľstva
Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu obce Voľa