COVID-19

Ústredný krízový štáb SR prijal dňa 16.3.2020 ďalšie opatrenia v súvislosti s ochorením COVID – 19

komplexne informácie:

http://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=4100:uvz-sr-opatrenie-uradu-verejneho-zdravotnictva-sr-pri-ohrozeni-verejneho-zdravia-snuinnosou-od-16032020&catid=250:koronavirus-2019-ncov&Itemid=153

Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2: príloha

Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky pre verejnosť o karanténe: príloha